Rektangle
Amazing welcome package – 1 – WildWest

Välkomsterbjudande
upp till 9 500 kr + 110 Free Spins

Villkor

I. Allmänt

 1. Webbplatsen drivs av ProgressPlay Ltd ("Bolaget"), med registrerad adress Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, Malta. Bolaget driver onlinespel i enlighet med en klass 1 på klass 4-licens utgiven i Malta av Maltas spelmyndighet med licensnummer MGA/CL1/857/2012 som utfärdades den 16 april 2013, [licensnummer MGA/CL1/957/2014] som utfärdades den 19 april 2014 och licensnummer MGA/CL1/1141/2015 som utfärdades den 16 december 2015 och är licensierat och reglerat av Brittiska spelkommisionen, licensnummer 000-039335-R-319313-009.
 2. Dessa villkor ("Villkor") reglerar din ("Du", "Din" eller "Spelare") användning av speltjänster via webb och mobil som tillhandahålls till dig av Bolaget ("Bolagets tjänster"). Dessa regler skall läsas noggrant av dig i sin helhet innan du använder Bolagets tjänster eller produkter. Observera att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Bolaget.
 3. Dessa villkor innehåller följande delar och genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du godkänner och samtycker till dessa policyer:
  1. Integritetspolicy – Klicka här
  2. Uttagspolicy – Klicka här
  3. Bonuspolicy – Klicka här

II. Definitioner

 1. I dessa villkor har följande ord och fraser (om inte annat framgår av sammanhanget) de betydelser som anges bredvid dem:
  .
  • "£/$/€/kr" – avser den valuta med vilken du registrerade ditt konto.
  • "Konto" avser ett personligt konto som öppnats av en person, enbart för att möjliggöra att denna person kan spela spel på webbplatsen.
  • "Spel" avser alla spel som görs tillgängliga på webbplatsen.
  • "Olagliga handlingar" avser olagliga, bedrägliga eller andra otillbörliga aktiviteter (inklusive men inte begränsat till, (i) samverkan mellan spelare, (ii) användning av enheter och programvara, såsom robotar, (iii) försäljning, överföring och/eller att förvärva konton från andra spelare, (iv) överföring av pengar mellan spelarnas konton), liksom att bryta sig in på webbplatsen eller försöker att göra detsamma.
  • "Områden med restriktioner" avser följande länder: Belgien, Belize, Brittiska Jungfruöarna, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Ungern, Israel, Italien, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Spanien, Turkiet och USA och andra länder som blockerats av Bolaget på eget gottfinnande. Denna lista kan emellanåt ändras av Bolaget, efter eget gottfinnande. 
  • "Tjänster" avser Bolagets spel och andra tjänster och aktiviteter som erbjuds på webbplatsen.
  • "Webbplats" avser alla webbplatser och/eller mobila webbplatser och/eller mobilapplikationer som ägs, drivs eller hanteras av Bolaget.
  • "Vi", "Vår" eller "Oss" avser Bolaget, och/eller alla dotterbolag, anställda, chefer, tjänstemän, agenter, leverantörer, konsulter och entreprenörer.

III. Efterlevnad av villkoren och den bindande verkan därav

 1. Genom att använda webbplatsen eller registrera dig på webbplatsen eller genom att delta i en av tjänsterna samtycker du utan förbehåll till att vara bunden av och att agera i enlighet med villkoren, allt eftersom de uppdateras med tiden.
 2. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst, i sitt absoluta och exklusiva gottfinnande. Du kommer att underrättas om eventuella ändringar av de allmänna villkoren innan förändringarna träder i kraft. Underlåtenhet att bekräfta en sådan förändring kommer att hindra dig från att fortsätta att använda tjänsterna. Om du inte vill vara bunden av sådana ändringar måste du sluta använda webbplatsen och tjänsterna. Om du vill sluta använda webbplatsen och tjänsterna efter ändringen av Villkoren kan du ta ut alla tillgängliga pengar och stänga ditt konto i enlighet med dessa villkor.
 3. Dessa villkor ersätter alla tidigare avtal mellan parterna i förhållande till sina betydelser och utgör det fullständiga och hela avtalet mellan dig och Bolaget. Du bekräftar att du genom att godkänna dessa villkor inte har förlitat dig på någon representation med undantag för någon uttrycklig representation som gjorts av Bolaget i dessa villkor.

IV. Vem har rätt att delta

 1. Du får endast använda tjänsterna om du uppfyller allt följande:
  1. Du är minst arton (18) år eller myndig i enlighet med lagarna i det land där du är bosatt (beroende på vilket som är högre); i det här avseendet vill Bolaget göra dig uppmärksam på det faktum att minderåriga som spelar är ett brott;
  2. Du är ägare av en giltig betalningsmetod (eller ägaren av en giltig betalningsmetod har gett dig tillstånd att använda den giltiga betalningsmetoden); och
  3. Du bryter inte mot någon lag eller förordning genom att använda tjänsterna. Du är införstådd med att du som bor eller uppehåller dig i en jurisdiktion som förbjuder användning av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen (inklusive utan begränsning till något av områdena med restriktioner) inte får delta i den förbjudna verksamheten.
 2. Tjänsterna är endast avsedda för användare som inte är förbjudna enligt lagarna i alla tillämpliga jurisdiktioner från spel på internet och/eller mobila enheter. Bolaget har inte för avsikt att göra det möjligt för dig att bryta mot gällande lag. Du bekräftar, garanterar och accepterar att se till att din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna följer alla gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Erbjudandet eller tillgängligheten av tjänsterna skall inte anses eller tolkas som ett erbjudande eller en inbjudan till att använda tjänsterna, om du bor på en plats där sådan användning för närvarande är förbjuden enligt lag (inklusive men inte begränsat till områdena med restriktioner), eller där Bolaget, efter eget gottfinnande, väljer att inte erbjuda tjänster. Du är ensam ansvarig för att avgöra om din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna är laglig på den plats där du bor och/eller använder webbplatsen och/eller tjänsterna. Vi gör inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, angående lagligheten av tjänsterna och/eller webbplatsen och/eller av någon persons deltagande i tjänsterna genom denna webbplats, och skall inte hållas ansvariga för olaglig användning av webbplatsen av dig. Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller alla lagar som gäller för dig innan du registrerar dig eller deltar i någon av tjänsterna genom denna webbplats. Du bör konsultera med juridiskt biträde i tillämplig jurisdiktion om lagligheten av din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna.
 3. Tills att vi har kontrollerat din ålder kommer du inte tillåtas att ta ut eventuella vinster från ditt konto. Om du har satt in pengar med någon typ av betalningsmetod annan än ett kreditkort, och såvida vi inte har konstaterat att en tredje part på ett tillfredsställande sätt har genomfört ålderskontroll, och du inte på ett tillfredsställande sätt har verifierat din ålder inom 72 timmar från att du försökt registrera och öppna ett konto och sätta in pengar med webbplatsen, kommer (i) ditt konto frysas och (ii) inget ytterligare spelande kommer att tillåtas via ditt konto tills ålderskontroll har slutförts. Bolaget förbehåller sig dessutom rätten att när som helst begära bevis på ålder från dig. Om tillfredsställande bevis på ålder inte tillhandahålls inom 72 timmar efter att vi begärt sådant bevis, kommer ovan nämnda konsekvenser att gälla, mutatis mutandis. Om det visar sig att du är under 18 år, eller under den lagliga åldern som bestäms av lagarna i det land där du bor (beroende på vilket som är högre), stänger Bolaget ditt konto och återbetalar eventuella pengar som betalats för användningen av tjänsterna. Vinster betalas dock inte ut och kommer att beslagtas.
 4. Bolagets anställda, chefer och tjänstemän samt deras familjer, filialer eller dotterbolag, och alla andra personer som är anslutna, direkt eller indirekt, till datasystem eller säkerhetssystem som används av Bolaget, samt alla personer inblandade i driften och inrättandet av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till reklam-, marknadsförings- och logistikföretag, försäkringsbolag och juridiska rådgivare, webbansvariga och webbleverantörer och familjemedlemmar till dessa, har inte rätt att delta i någon av tjänsterna. För tydlighetens skull klargörs det att varje person som inte har rätt att delta enligt ovan – samt alla andra som ersätter en sådan utesluten person – inte heller är berättigad till någon av de priser som erbjuds eller hänvisas till av webbplatsen, och Bolaget förbehåller sig rätten att stänga deras konton och beslagta eventuella pengar på dessa konton.

V. Kontoregistrering

 1. Alla som är intresserade av att delta i tjänsterna är skyldiga att registrera och öppna ett konto på webbplatsen.
 2. Vid den första delen av registreringsprocessen måste du fylla i alla obligatoriska fält i registreringsformuläret (som inkluderar en giltig legitimation, en adress och e-postadress eller personligt telefonnummer), samt välja ett användarnamn och lösenord ("Identifieringsuppgifter").
 3. Du är helt och ensamt ansvarig för att hålla dina identifieringsuppgifter hemliga och får inte överföra dem till någon annan. Du har det fulla ansvaret för otillåten användning av dina identifieringsuppgifter, och du bär ensam allt ansvar som härrör från obehörig användning av dina identifieringsuppgifter. Om du tappar bort, glömmer eller förlorar dina identifieringsuppgifter på ett sätt som inte orsakats av Bolaget, får Bolaget inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt förlust i samband med en sådan händelse.
 4. Den andra delen i registreringsprocessen för webbplatsen kommer att utföras av dig på den första dagen då du sätter in pengar på webbplatsen. Vid den andra delen måste du ange giltiga betalningsuppgifter, samt ytterligare personliga identifieringsuppgifter (identifieringsuppgifterna som definierats ovan och de ytterligare uppgifter som krävs vid den andra delen kommer kollektivt att hänvisas till som – "Spelarens uppgifter"). Spelarens uppgifter granskas som en del av en ytterligare "känn din kund"-process. Bolaget kommer att genomföra en ytterligare "känn din kund-process" vid särskilda omständigheter, inklusive men inte begränsat till, höga bedrägeripoäng, spelaren uppger misstänkta uppgifter, ett stort antal insättningar, olika IP-adresser används för att få tillgång till kontot, onormal spelaktivitet och din jurisdiktion.
 5. Du får bara ha ett konto på denna webbplats. Om du öppnar fler än ett konto kan Bolaget efter eget gottfinnande blockera eller stänga ett av eller alla dina konton; Bolaget kommer vid sådana fall beslagta vinsterna på kontona samt tillvarata och ogiltigförklara alla eventuella kontosaldon.
 6. Bolaget kan efter eget gottfinnande och utan att behöva ange några skäl vägra att öppna ett konto eller stänga ett befintligt konto. Dock kommer alla avtalsförpliktelser som redan gjorts att infrias.
 7. Du bekräftar härmed att registreringen av ditt konto, i samtliga delar, gjorts av dig personligen och inte av någon tredje part.
 8. Genom att öppna ett konto bekräftar, garanterar och förbinder du dig härmed (a) att uppgifterna som du skickar in under registreringsprocessen är korrekta och att du omedelbart kommer att uppdatera dem om de ändras, (b) att ditt konto endast är för personligt bruk och inte får användas av någon tredje part, (c) att alla pengar som du sätter in på kontot kan och kommer att användas av dig enbart för att spela spelen och/eller använda tjänsterna, (d) att Bolaget inte är ett finansinstitut och att eventuella pengar på kontot inte får samla länkade variabler och eller/ränta, (e) att du är vid dina sinnens fulla bruk och att du är kapabel att ta ansvar för dina egna handlingar, (f) att det är ditt ansvar att läsa och förstå spelregler och -förfaranden och att du är helt införstådd med dessa regler och förfaranden, (g) att du förstår att användningen av spelen innebär en risk att förlora pengarna som satsats i spelen, (h) att du kommer att samarbeta med Bolaget och tillhandahålla all begärd dokumentation på ett fullständigt och sanningsenligt sätt, (i) att du har kontrollerat och fastställt att din användning av tjänsterna inte bryter mot några lagar eller bestämmelser i någon jurisdiktion som gäller dig, (j) att du är ensam ansvarig för att registrera, betala och redovisa skatter och avgifter till relevant skattemyndighet eller annan myndighet som kan tas ut på grund av din användning av webbplatsen (inklusive men inte begränsat till betalning av vinster), (k) att du kommer att använda tjänsterna i god vilja gentemot Bolaget och andra som använder tjänsterna, (l) att du kommer att vara ensam ansvarig för alla dina förluster till följd av insatser och spelande på webbplatsen, (m) att Bolaget efter eget gottfinnande kan besluta om att öppna, underhålla och/eller avsluta ditt konto (under förutsättning att befintliga avtalsförpliktelser är hedrade) samt stänga ditt konto och beslagta, konfiskera, behålla och/eller hålla alla eller delar av pengarna som finns på ditt konto och återhämta och/eller förverka eventuella och alla vinster som utbetalats till dig eller som du har rätt till – där du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor, (n) att du är ensam ansvarig för bevara sekretessen för dina spelaruppgifter (inklusive ditt användarnamn och lösenord som krävs för att gå in på ditt konto), och för alla åtgärder och transaktioner som vidtagits kopplat till ditt konto av någon som går in på ditt konto med dina spelaruppgifter och att alla sådana handlingar och transaktioner ska anses som handlingar och transaktioner gjorda av dig, (o) att du omedelbart underrättar Bolaget vid misstanke om obehörig användning av ditt konto, (p) att du inte får göra några återkrav och/eller neka eller upphäva några betalningar som görs av dig i samband med tjänsterna, och att du ska återbetala oss för eventuell förlust eller skada som vi ådrar oss som ett resultat av sådana handlingar, och under alla omständigheter ska du omedelbart betala alla dina skulder till oss, och (q) du skall ersätta oss och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår ur eller i samband med eventuella brott mot dessa villkor av dig, och alla andra skulder till följd av din användning av webbplatsen eller obehörig användning av webbplatsen av någon tredje part som använder spelaruppgifterna.
 9. Du bekräftar, garanterar och försäkrar vidare att (a) du inte kommer att använda ditt konto, och inte kommer att tillåta någon tredje part att använda ditt konto för eventuella olagliga handlingar, (b) att Bolaget om du utför en olaglig handling har rätt att lämna ut alla dina kontouppgifter, spelaruppgifter och information till berörda myndigheter, och stänga av och/eller avsluta ditt konto och konfiskera alla eventuella pengar på kontot, (c) att alla pengar som du sätter in kontot inte är kopplade till någon olaglighet och i synnerhet inte kommer från någon olaglig aktivitet eller källa; (D) Du är ensam ansvarig för alla förluster, skulder och skador som uppkommit till följd av en olaglig handling som utförs av dig och du skall ersätta oss för sådana förluster, skador och skulder, (e) du har inte tidigare haft ett konto som stängts av eller avslutats av Bolaget, (f) informationen om betalningsmetod (t.ex. kreditkort) som du har tillhandahållit Bolaget angående till ditt konto är till betalningsmetoden som ägs av dig och i ditt namn (eller att ägaren av betalningsmetoden gett dig alla godkännanden som krävs för att använda den som betalningsmedel för att göra en satsning via webbplatsen, och du agerar inom ramarna för medgivandet) och att det inte är stulet eller rapporterat som förlorat, (g) vi har ingen skyldighet att validera det medgivande som lämnats till dig av ägaren av betalningsmetoden som du använder, och (h) du inte är och att du inte har meddelat Bolaget att du spelberoende.

VI. Kontoföring

 1. Det är olagligt att sätta in pengar på ditt konto som införskaffats på olagligt sätt och du kommer inte att göra sådana insättningar. Utan undantag från ovanstående bekräftar du härmed att Bolaget kommer att kontrollera alla transaktioner för att förhindra penningtvätt, och kommer att rapportera misstänkta transaktioner till berörda myndigheter.
 2. Följande insättningsmetoder finns tillgängliga för att sätta in pengar med Bolaget: Kreditkort, banköverföring, Neteller, betala via telefon, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi och Fast BankTransfer. Tillgänglighet för varje betalningsmetod beror på ditt registreringsland och vald valuta. Ditt konto kommer att krediteras med insättning efter att insättningen bekräftats av Bolaget och relevant betalningsmetod; tills bekräftelsen är mottagen kommer ditt konto inte att inkludera sådan insättning på kontots saldo. Bolaget ger inte kredit, eller deltar i att ordna, tillåta eller medvetet underlätta kreditgivning.
 3. Vi vill uppmärksamma dig om det  faktum att Bolaget har vissa insättningsgränser, efter eget gottfinnande och med förbehåll för olika granskningar och kontroller som utförs av Bolaget. Dessa kan variera över tid och i enlighet med olika egenskaper hos varje kund och insättning; exempelvis, betala med telefon från 10 till 30 GBP per dag, per webbplats, Paysafecard – från 10 £/$/€ eller 100 kr till 700 £/$/€ eller 7 000 kr per insättning per webbplats.
 4. Bolaget måste enligt sin licens utfärdad av den brittiska spelkommissionen informera dig om vad som händer med pengar som Bolaget innehar på kontot för dig, och i vilken utsträckning pengarna skyddas i händelse av konkurs Skydd av kundernas pengar. Bolaget ska förvara dina pengar på ett separat bankkonto för att hållas åtskilda från företagets egna konton i enlighet med Bolagets lagstadgade skyldigheter. Dessa pengar är inte skyddade i händelse av konkurs. Detta uppfyller spelkommissionens krav för åtskillnad av kundernas pengar på nivå: grundläggande segregation.
 5. När du begär att ta ut pengar, kommer pengarna överföras till betalningsmetoden/betalningsmetoderna och samma konto som du använde för att sätta in pengarna.
 6. Om du har en utestående insättning till Bolaget, förbehåller sig Bolaget rätten att fördröja uttaget tills alla insättningar mottagits och bekräftats av Bolaget.
 7. Bolaget tar inte ut några administrativa avgifter (med undantag för fall där en begäran om uttag görs efter att Bolaget upphör att erbjuda sina tjänster i vissa jurisdiktioner). Dock kan vissa banker och betalningssätt ta ut avgifter och/eller provisioner i samband med insättningar och uttag, och sådana avgifter och/eller provisioner är inte Bolagets ansvar.
 8. Det är ditt ansvar att omedelbart meddela Bolaget om en borttappad eller stulen betalningsmetod, eller någon förändring i betalningsmetoden; eventuella förluster och skador som orsakas på grund av din underlåtenhet att tillhandahålla sådan omedelbar anmälan kommer enbart bäras av dig, och vi kan inte hållas ansvariga för sådana förluster och skador.
 9. Du får inte överföra pengar från ditt konto till andra användare eller ta emot pengar från andra användare på ditt konto, eller sälja, överföra och/eller förvärva konton från andra användare på webbplatsen.
 10. Minsta uttagsbelopp är följande: (i) Elektronisk överföring/IDEAL/Trustly: 50 £/$/€ eller 500 kr per webbplats. (ii) Check: 30 £/€/$ eller 300 kr per webbplats. (iii) e-plånböcker, kreditkort, bankkort: 20 £/€/$ eller 200 kr per webbplats. Uttagsbegäran som är lägre än de minimibelopp som anges ovan kommer inte att behandlas, med undantag för exceptionella situationer.
 11. Med förbehåll för dessa villkor (inklusive men inte begränsat till vissa krav från dig i samband med sådana uttag), kommer alla uttag att behandlas i sin helhet inom 5 arbetsdagar; Observera att varje behandlare har en ytterligare betalningstid, som beror på uttagsmetod, enligt följande: (i) Kredit- och bankkort – Upp till 6 arbetsdagar; (ii) Neteller – upp till en arbetsdag; (iii) Skrill – upp till en arbetsdag; (iv) Banköverföring – upp till 10 arbetsdagar; (v) iDEAL – upp till 3 arbetsdagar; (vi) Trustly – upp till 3 arbetsdagar; (vii) Qiwi – upp till 3 arbetsdagar; (vii) WebMoney – Upp till 3 arbetsdagar; (ix) Euteller – Upp till 3 arbetsdagar.
 12. Vi vill uppmärksamma dig på följande ytterligare uttagsbegränsningar: (a) Kredit- och bankkortsuttag med Visa-kort är inte tillgängligt i vissa länder på grund av lokala utfärdanderestriktioner; (b) Kredit- och bankkortsuttag med MasterCard är inte tillgängligt i vissa länder på grund av lokala utfärdanderestriktioner; (c) Högsta belopp som kan tas ut per konto är (i) $3,000 / €3,000 / £3,000 / 30 000 kronor per vecka och (ii) $6,000 / €6,000 / £6,000 / 60 000 kronor per månad. Om en spelare vinner en progressiv jackpot kan de ta ut vinsten som en klumpsumma, förutom om de vinner Divine Fortune-jackpotten, som medför en begränsning på högsta uttag per månad på 300 000 kronor. MrSuperPlay kan enligt eget omdöme öka gränserna för specifika medlemmar.
 13. Som en åtgärd för att skydda medlemmar från onlinebedrägerier kan Bolaget ibland kräva verifiering av identitet innan vi behandlar ett uttag; utan undantag från ovanstående krävs ett nytaget foto-id för att behandla ditt första uttag. Du kommer att bli ombedd att visa ett eller flera av följande dokument (eller kompletterande handlingar som inte nämns nedan) för Bolaget: (i) Kredit- och bankkort som användes för att sätta in pengar på ett konto: En tydlig, läsbar kopia av båda sidor av kortet krävs. Av säkerhetsskäl måste de mellersta åtta siffrorna på framsidan av kortet och den tre-siffriga koden på baksidan av kortkopian strykas över; Bevis på adress: Detta kan vara i form av en nylig elräkning eller ett kontoutdrag (ej äldre än tre månader) som visar ditt fullständiga namn och din adress som angiven på ditt konto; (iii) Foto-id: ID kan vara en kopia av ett giltigt pass, körkort eller nationellt ID-kort. Ditt namn, foto och din namnteckning skall visas på kopian som skickas till Bolaget. I vissa fall kan du bli ombedd att få dina dokument undertecknade och stämplade av en kvalificerad notarie eller advokat som bevis på legitimitet. Utan undantag från ovanstående är tillhandahållande av dokumenten i punkterna (ii) och (iii) ovan obligatoriskt om dina kumulativa uttag uppgår till 1 500 £/$/€ eller 15 000 kr per webbplats. Dokumentationen som krävs måste tillhandahållas inom 7 dagar efter Bolagets begäran. Om dokumentationen inte tillhandahålls inom denna tidsram, eller om falsk eller vilseledande dokumentation tillhandahålls, kan Bolaget efter eget gottfinnande avsluta ditt konto, konfiskera alla vinster samt beslagta och upphäva hela kontosaldot.
 14. Utan undantag från någon annan bestämmelse i dessa villkor kommer ditt spelande att granskas för eventuella spelmönster innan några uttag behandlas. Om Bolaget anser att oregelbundet spel har förekommit, förbehåller sig Bolaget rätten att undanhålla alla uttag, beslagta och/eller konfiskera saldot på ditt konto och/eller stänga kontot.
 15. Ditt konto bedöms vara inaktivt om du inte har loggat in på kontot på 12 (tolv) månader. Inaktiva konton debiteras en administrativ avgift som motsvarar 5 (fem) Euro per månad, om företaget har meddelat dig om detta 30 (trettio) dagar innan ditt konto blir inaktivt samt meddelat att den administrativa avgiften kommer att debiteras. Det högsta möjliga beloppet som debiteras för administrativa avgifter är saldot på ditt konto. Om du inte har loggat in på ditt konto på 30 (trettio) månader bedöms kontot vara passivt. I sådant fall betalas ditt saldo (efter avdrag av avgifterna i enighet med detta stycke) ut till dig. Om saldot inte kan betalas ut till dig, eller om företaget inte kan få tag i dig, betalas pengarna ut till Malta Gaming Authority.
 16. Om ditt konto regleras av företagets licens i Storbritannien administreras följande istället för bestämmelserna i del 35: Om du inte använder ditt konto på sex månader bedöms det vara ett inaktivt konto. Tidsperioden på sex månader startar dagen då du senast loggade in på ditt konto. Om ditt konto blir inaktivt debiterar företaget en månadsvis administrativ avgift på 10% av saldot på ditt konto dagen då det blev inaktivt, så länge företaget har meddelat dig 30 (trettio) dagar innan ditt konto blev inaktivt. Den administrativa avgiften dras från kontots saldo från och med den sista dagen i månaden då kontot blev inaktivt, och den sista dagen i följande månader, tills saldot har nått noll. Om du loggar in på ditt konto under perioden då den administrativa avgiften dras kommer företaget inte fortsätta att ta ut avgiften, men är inte skyldigt att återbetala tidigare avgifter som har dragits.
 17. Om ditt konto blir ett vilande konto eller ett inaktivt konto blockeras det från ytterligare användning eller stängs. Utan att avvika från Bolagets rätt att beslagta och förverka alla eventuella pengar på ditt konto, kan du kontakta företaget på customersupport@instantgamesupport.com och lämna in en begäran om att öppna ditt konto igen och/eller återbetala saldot på ditt konto. För undvikande av tvivel har Bolaget ingen skyldighet att acceptera din begäran, och en sådan begäran kommer att granskas i enlighet med relevanta fakta och omständigheter och bestämmelserna i dessa villkor.
 18. Du kan när som helst begära att ditt konto stängs konto genom att skicka ett e-postmeddelande till Bolagets kundtjänst på customersupport@instantgamesupport.com, och du kommer att kontaktas av kundtjänst om detta för att åtgärda en sådan begäran.
 19. Bolagets standardpresentation av användarhistoriken ger bara en del av spelhistoriken; om du vill få hela din spelhistorik kan du kontakta bolagets kundtjänst på customersupport@instantgamesupport.com.

VII. Ansvarsfullt spelande och självavstängning

 1. Tänk alltid på att tjänsterna är för din personliga underhållning; De är inte avsedda att göra dig rik över en natt och det finns inga vinnarrecept. Se till att du budgeterar dina pengar och känner till spelreglerna. Vi uppmanar dig att granska informationen som finns på https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ eller liknande webbplatser så att du spelar ansvarsfullt. Vidare föreslår vi att du använder åtgärder som syftar till spela på ett ansvarsfullt sätt, till exempel tidtagare eller andra former av påminnelser och/eller begränsningar av speltid, insatser och förluster när du spelar. Vi erbjuder åtgärder som rör insättningsgränser, insatsgränser, förlustgränser och sessionsgränser; alla sänkningar av gränserna träder i kraft omedelbart och alla ökningar av gränserna träder i kraft efter sju dagar (eller 24 timmar om ditt konto regleras av Bolagets brittiska spellicens). Vi erbjuder dessutom självavstängning och paus (mer detaljerade i avsnitten 41–46). Vi vill också uppmärksamma dig på att det finns programvara för att förhindra en enskild dator från att komma åt spelsajter, såsom www.cyberpatrol.com eller www.gamblock.com/
 2. Du kan stänga av dig själv från att använda tjänsterna under en bestämd eller obestämd tid (eller, om ditt konto regleras av bolagets brittiska spellicens – under en period på minst sex till tolv månader (du kan förlänga med en eller fler perioder om minst sex månader vardera)) via avsnittet Ansvarsfullt spelande i klientgränssnittet eller genom att kontakta vår kundtjänst via (customersupport@instantgamesupport.com), i enlighet med ditt beslut som ska lämnas till Bolaget. Innan du bekräftar din begäran om avstängning kommer du att få information om konsekvenserna av avstängningen. Om du väljer att stänga av dig själv rekommenderar vi att du överväger att utvidga din avstängning till andra speloperatörer som du för närvarande använder. Alla obestämda insatser vid tidpunkten för din begäran om avstängning kommer att regleras på normalt sätt, enligt normala tidsramar och, om tillämpligt, kommer eventuella vinster att betalas ut till dig. En begäran om avstängning kan inte upphävas under den överenskomna avstängningsperioden.
 3. Efter din begäran om självavstängning: (i) Ditt konto kommer att stängas och alla pengar på ditt kundkonto kommer att återbetalas till dig (med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt 20); (ii) Så snart som möjligt efter att din begäran om självavstängning skickats till Bolaget kommer du inte längre att ta emot marknadsföringsmaterial om tjänsterna; detta kommer dock inte att omfatta massreklam som riktar sig till ett visst geografiskt område och där vi inte känner till att du ingår.
 4. Det förtydligas härmed att självavstängningen vid slutet av avstängningsperioden, oavsett periodens längd, kommer att upphöra och du kommer att tillåtas att börja spela med Bolaget och även ta emot marknadsföringsmaterial. Om kontot regleras av Bolagets brittiska spellicens kommer självavstängningen att kvarstå efter periodens slut, såvida du inte vidtar en positiv åtgärd för att spela igen (självavstängningen är dock minst sex månader), och du kommer inte att få något marknadsföringsmaterial såvida du inte har vidtagit en positiv åtgärd för att spela igen och gått med på att ta emot sådana marknadsföringsmaterial. Den positiva åtgärden för att spela igen måste göras via telefon och inte via internet, och åtföljs av en dags väntetid innan du får spela igen.
 5. Genom att begära självavstängning samtycker du till att ge fullständiga och korrekta personuppgifter, nu och i framtiden, så att din tillgång till/användning av webbplatsen och tjänsterna kan begränsas. Om du väljer att stänga av dig själv kommer vi att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att vi uppfyller din självavstängning. Genom att stänga av dig själv samtycker du till att du har en parallell skyldighet att inte försöka kringgå den självavstängningen. Följaktligen har vi inget ansvar för eventuella konsekvenser eller förluster, oavsett hur de orsakades, som du kan drabbas av eller ådra dig om du börjar eller fortsätter att spela via ytterligare online-konton där du har ändrat någon av registreringsuppgifterna eller där uppgifterna är missvisande, felaktiga eller ofullständiga eller på annat sätt försöker kringgå den självavstängning som överenskommits. Alla självavstängningar, pauser eller liknande åtgärder gäller för alla webbplatser som drivs av Bolaget.
 6. Om du är osäker på att stänga av dig själv från webbplatsen kan du fråga dig själv följande:
  1. Har du blivit diagnostiserad med en beroendeframkallande störning tidigare?
  2. Satsar du under påverkan av alkohol eller andra substanser?
  3. Stör spelandet ditt dagliga liv?
  4. Försöker du ta igen tidigare förluster genom att göra fler insatser?
  Om du svarat "ja" på en eller flera av frågorna ovan rekommenderar vi starkt att du kontaktar kundtjänst och ber att de stänger av ditt konto samt söker professionell hjälp.
 7. Om kontot regleras av Bolagets brittiska spellicens, kan du begära en paus från spelandet, som är en period på mellan 1 till 42 dagar. En begäran om en paus ska skickas in via webbplatsen i kasinoklienten under avsnittet "Ansvarsfullt spelande". När perioden är över, eller om du ber att få avsluta den, kommer du, trots vad som står här, att tillåtas fortsätta spela utan några begränsningar.
 8. Via skärmen "Ansvarsfullt spelande" kan du ange en tidsram för att få en verklighetscheck. När du har ställt in detta kommer tiden som gått sedan du började spela inom samma session att visas på skärmen ("Tidtagare"). När tidtagaren når tiden du har ställt in kommer du att hindras från att fortsätta att spela under samma session tills du bekräftar att du vill fortsätta att spela. Om du bekräftar att du vill fortsätta spela återställs tidtagaren till nästa verklighetscheck och den ovannämnda processen återupptas. När du börjar en ny session återställs också tidtagaren. Du kan när som helst ändra och/eller upphäva tidsramen för verklighetscheck. En sådan ändring eller upphävande träder i kraft omedelbart (och när det gäller förändring – återställs tidtagaren).

VIII. Länkar till andra webbplatser Bonuspolicy

 1. Alla kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden är föremål för kampanjspecifika villkor och alla bonusar som sätts in på ditt konto måste användas i enlighet med sådana villkor. Granska alla sådana kampanjspecifika villkor som finns påkampanjsidan.
 2. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka alla kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden. Om Bolaget tror du missbrukar eller försöker missbruka en bonus eller annan kampanj, eller sannolikt kommer att gynnas genom missbruk eller avsaknad av god tro kan Bolaget efter eget gottfinnande, neka, hålla inne eller hindra dig från att delta i bonusar eller kampanjer eller upphäva en policy med avseende på dig, antingen tillfälligt eller permanent, eller avsluta och/eller blockera ditt konto utan någon skyldighet att betala dig några pengar som finns på ditt konto. Missbruk innefattar, men är inte begränsat till, registrering av flera konton inom ProgressPlay-nätverket, vilket innebär alla webbplatser som drivs av ProgressPlay limited, för att utnyttja bonusar och/eller kampanjer. Där vi identifierar missbruk förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande införa begränsningar för vissa bonuserbjudanden.
 3. Alla vinster som genereras från bonusar kan lösas in först efter att ett belopp på minst 50 (femtio) gånger det mottagna bonusbeloppet har satsats (om inte annat anges i de särskilda villkoren för en specifik bonus eller kampanj); Du kommer inte att kunna ta ut bonusbelopp och vinster som vunnits med bonusen från ditt konto innan du uppfyllt detta krav oavsett orsaken till att du inte uppfyllt detta krav, och dessa pengar kommer att dras från ditt konto för syftet med uttaget.
 4. Bonusbeloppen kan inte lösas in och kan endast användas för spelinsatser; för att klargöra, insättning av ett bonusbelopp på ditt konto innebär inte att bonusbeloppen kan tas ut och sådana bonusbelopp kommer att dras av från ditt kontosaldo för syftet med uttaget. Endast 5 % av insatserna på alla versioner av videopoker och/eller powervideopoker räknas mot insatskraven för bonus, om inte annat anges i de särskilda villkoren för denna bonus; endast 10 % av insatserna på alla versioner av Baccarat, Blackjack, Roulette, och/eller pokerbordspel ska räknas mot insatskraven för bonus, om inte annat anges i de särskilda villkoren för denna bonus.
 5. Om du ännu inte slutfört insatskraven för en bonus medan du gör anspråk på en annan bonus/andra bonusar, måste du uppfylla insatskraven för första bonusen innan du börjar samla insatser för att slutföra insatskraven för alla på varandra följande bonusar, såvida inte ditt saldo når 0,00, i vilket fall dina insatser kommer att börja samlas för insatskraven för nästa bonus.
 6. Bolaget förbehåller sig rätten att hindra spelare som är registrerade, loggar in eller gör insättningar från vissa jurisdiktioner från att delta och vara berättigade till något eller alla erbjudanden och bonusar, efter eget gottfinnande.

IX. Bolagets befogenheter och rättigheter

 1. Bolaget ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra varje fel i webbplatsens verksamhet. Vid tekniska fel (eller något annat fel) i webbplatsens system av någon anledning, kommer Bolaget att häva ditt deltagande i spelen där funktionsstörningen har inträffat. I ett sådant fall kommer vårt ansvar och vår skyldighet begränsas endast till deltagaravgiften (insatsen) som betalades av dig för att delta i ett sådant spel, och ditt konto kommer att krediteras med sådan deltagaravgift (insats) i enlighet därmed.
 2. Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta, modifiera eller upphäva tjänsterna om tjänsterna av någon anledning inte kan genomföras som planerat, inklusive men inte begränsat till, infektion av datavirus, buggar, manipulering eller obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniskt fel eller andra orsaker som ligger utanför Bolagets kontroll. Om några fel resulterar i vinster till dig eller i en ökning av vinst som ska betalas eller har betalats ut till dig, ska du inte ha rätt till dessa vinster. Du ska omedelbart underrätta Bolaget om felet och återbetala eventuella vinster som satts in på ditt konto av misstag till Bolaget (enligt anvisningar från Bolaget). Bolaget kan också efter eget gottfinnande dra av ett belopp som motsvarar vinsterna från ditt konto eller kvitta detta belopp mot eventuella pengar som Bolaget är skyldigt dig.
 3. Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta, modifiera eller avbryta sina tjänster till dig efter eget gottfinnande. Bolaget kommer i sådant fall ge dig ett skriftligt meddelande om sitt beslut.
 4. Bolaget förbehåller sig rätten att begränsa, vägra eller avbryta alla spel eller andra insatser som görs av dig eller genom ditt konto, samt avbryta alla spel (oavsett om sådan uppsägning berodde på åtgärder från din sida eller av någon tredje part), där Bolaget bedömer att någon form av bedrägeri eller någon annan handling med ont uppsåt har vidtagits mot Bolaget eller någon tredje part. Under sådana omständigheter har du endast rätt att få deltagaravgiften som betalades av dig för att delta i ett sådant spel, och ditt konto kommer att krediteras i enlighet därmed. Utan undantag från någon annan bestämmelse i dessa villkor kan Bolaget i fall då Bolaget avslutar ett konto, konfiskera vinsten på kontot samt beslagta och ogiltigförklara hela kontosaldot.
 5. Om du förlorar internetuppkopplingen medan du spelar spelen (inte genom någon avsiktlig frånkoppling från din del eller någon annan åtgärd med ont uppsåt), kommer spelresultat och kontots saldo hållas som de var innan frånkopplingen. Bolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att du efter ett avbrott och/eller tekniska svårigheter med något spel, efter att du har gjort en insats, kommer att få återuppta spelet och återställa spelet som det var före avbrottet och/eller före de tekniska problemen inträffade. Om ett sådant återställande inte är möjligt kommer Bolaget att säkerställa att spelet avslutas, omedelbart återbetala insatsen till ditt konto, underrätta Maltas spelmyndighet eller den brittiska spelkommissionen, i förekommande fall, om saken och avstå från att återuppta spelet om felet skulle kunna inträffa igen.
 6. Bolaget skall ha rätt att efter eget gottfinnande ändra, modifiera eller avbryta, från tid till annan, alla tjänster och/eller bonusar och/eller kampanjer och/eller införa nya spel, tjänster, bonusar, och/eller kampanjer. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster som du ådrar dig till följd av de ändringar som gjorts och inga krav ska ställas på oss i ett sådant sammanhang.

X. Reservationer beträffande vårt ansvar

 1. Vi är inte ansvariga för eventuella fel, utelämnanden, avbrott, radering, defekter, fördröjningar i drift eller överföring, fel på kommunikationslinjer, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, eller ändring av data eller information och eventuell direkt eller indirekt förlust som uppstår från dessa händelser. Vi är inte ansvariga för eventuella problem eller tekniska fel på nätverk eller linjer, Wi-Fi, Bluetooth, datorer, system, servrar eller leverantörer, datorutrustning, mjukvara eller e-post till följd av tekniska problem eller trafikstockning på internet eller på någon webbplats, mobilsajt eller mobilapplikation. Vi har inget ansvar eller någon skyldighet mot dig i händelse av system- eller kommunikationsfel, buggar eller virus kopplade till tjänster och/eller ditt konto eller som resulterar i skador på din hårdvara och/eller mjukvara och/eller data.
 2. Vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, intäkter, data eller användning som du eller någon tredje part ådragit sig, varken inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt, som härrör från tillgång till eller användning av webbplatsen, tjänsterna och/eller på annat sätt.
 3. Vi gör inga utfästelser om lämplighet, tillförlitlighet, tillgänglighet, aktualitet och riktigheten i den information, programvara, de produkter och tjänster som ingår och/eller erbjuds på webbplatsen för något syfte. All information, programvara samt allt produkter och tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti av något slag. Vi friskriver oss härmed alla garantier med avseende på information, programvara, produkter och tjänster som ingår eller som erbjuds på webbplatsen, såväl uttryckliga som underförstådda.
 4. Vi har inget ansvar i förhållande till någon skada eller förlust som orsakas på grund av förlitan, av något slag, på informationen eller någon annan publikation eller innehåll som visas på webbplatsen, och du är inbjuden att kontrollera informationen som publiceras på webbplatsen.
 5. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella åtgärder eller underlåtenhet av internetleverantören eller någon annan tredje part som ger dig tillgång till webbplatsen eller tjänsterna.
 6. Du godkänner och samtycker till att en slumpgenerator slumpmässigt avgör genererade händelser som krävs i samband med tjänsterna och där resultatet som mottagits av dig står i strid med det resultat som visas på Bolagets server (eller servrar som drivs för Bolagets räkning av tredje part), ska resultatet som visas på Bolagets server (eller på servrar som drivs för Bolagets räkning av tredje part) under alla omständigheter ha företräde. Du förstår och accepterar att Bolagets uppgifter (eller uppgifter för Bolagets räkning) skall vara det som slutgiltigt avgör villkoren för din användning av tjänsterna.
 7. Du använder webbplatsen och tjänsterna på egen risk, och vi kan inte hållas ansvariga för skador eller förluster du drabbas av till följd av ändringar, förbättringar, uppsägning, avstängning eller nedläggning av webbplatsen eller någon av tjänsterna. Vi är inte ansvariga för eventuella skador eller förlust som du drabbas av till följd av din användning eller tillit till innehållet på någon webbplats, mobilsajt och/eller mobilapplikation till vilka länkar visas på webbplatsen.
 8. Du kommer att gottgöra och hålla oss skadeslösa mot alla direkta och indirekta fordringar, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med ditt brott mot dessa villkor.
 9. Webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband därmed tillhandahålls i "befintligt skick", och vi gör inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda (enligt lag, författning eller på annat sätt), inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, fullständighet eller noggrannhet, icke-intrång i tredje mans rättigheter eller tillämpliga lagar och regler avseende webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband med detta, eller att webbplatsen, tjänsterna, webbplatsens innehåll och den programvara som används i samband därmed kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, eller att fel kommer att korrigeras, eller kommer att vara fri från virus eller buggar eller till resultat, eller riktigheten i någon information via webbplatsen eller tjänsterna.

XI. Immateriella rättigheter

 1. Alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (det vill säga patent, upphovsrätt, varumärken, servicemärken, logotyper, varunamn, kunskap eller andra immateriella rättigheter) om webbplatsen och allt dess innehåll (inklusive, men inte begränsat till, program, filer, video, ljud, bilder, grafik, text och mjukvara), och/eller tjänster (kollektivt "rättigheter"), är och skall förbli enbart Bolagets exklusiva egendom och/eller någon av dess licensgivare. Du får inte använda någon av rättigheterna utan uttryckligt skriftligt godkännande från Bolaget, förutom i enlighet med dessa villkor, och du får inte förvärva några rättigheter i någon av rättigheterna genom att använda tjänsterna eller på annat sätt. Utan undantag från ovanstående, är du strängt förbjuden att: (I) kopiera, vidaredistribuera, publicera, bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, modifiera, översätta eller göra något försök att få tillgång till källkoden för tjänsterna och/eller webbplatsen, (ii) skapa bearbetningar av källkoden; (Iii) sälja, tilldela, licensiera, underlicensiera, överföra, distribuera tjänster, och (iv) göra tjänsterna och/eller webbplatsen tillgänglig för någon tredje part.

XII. Prenumeration

 1. En prenumerant är en spelare som har begärt att få delta på ett repetitivt, fast och konsekutivt sätt i ett visst spel som görs tillgängligt för sådana prenumerationstjänster av Bolaget och väljs av spelaren ("Prenumeranten"). Vid en sådan begäran kommer prenumeranten automatiskt att delta i spelet/spelen som valts ut och på det sätt som anges av prenumeranten.
 2. Prenumerantens konto debiteras för varje spel som prenumeranten har deltagit i (enligt hans/hennes prenumeration), till beloppet som motsvarar priset för deltagande i spelet vid tidpunkten för deltagandet i spelet. Det bör förtydligas att en sådan summa kan ändras varje gång ett spel spelas, och kanske inte är samma som vid det datum då prenumeranten valde prenumerationen. Prenumeranten ger härmed sitt samtycke till att kontot automatiskt debiteras i enlighet med priset för deltagande i spel vid tidpunkten för deltagandet i det spelet. Prenumerantens konto debiteras automatiskt före varje spel som prenumeranten deltar i via prenumerationen. Om det inte finns tillräckligt med pengar på prenumerantens konto för att delta i ett spel i enlighet med prenumerationen (av någon anledning som helst, inklusive, men inte begränsat till, eventuella gränser som fastställts av prenumeranten) skjuts prenumerationen upp, och prenumeranten kan inte delta i spelet tills det finns tillräckligt med pengar på kontot. Bolaget har ingen skyldighet att meddela prenumeranten om någon sådan händelse, och det är enbart prenumerantens ansvar att kontrollera att prenumerantens konto har tillräckligt med pengar för att kunna delta i spel i enlighet med prenumerationen. Prenumeranten befriar och håller oss härmed skadeslösa från alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med uppskjutandet av prenumerationen.
 3. Prenumeranten kan avbryta prenumerationen när som helst och hans/hennes deltagande i spelet/spelen som prenumeranten prenumererar på kommer omedelbart att avslutas efter att annulleringen har registrerats av Bolaget. Det är prenumerantens ansvar att kontrollera att meddelandet om annullering mottagits och hanterats av Bolaget, och vi kommer inte att vara ansvariga för någon direkt eller indirekt förlust eller skada på grund av vi inte tagit emot eller inte agerat på ett sådant meddelande om annullering.
 4. Du kan ingå ett obegränsat antal prenumerationer samtidigt för olika spel som görs tillgängliga för sådana prenumerationstjänster av Bolaget.

XIII. Kundtjänst

 1. Du kan när som helst kontakta Bolaget angående alla ärenden relaterade till webbplatsen och/eller tjänsterna via vår kundtjänst som finns på customersupport@instantgamesupport.com
 2. All kommunikation med Bolagets kundtjänst kommer att hanteras med yttersta omsorg och utan dröjsmål av Bolagets kundtjänst och kommer att eskaleras till berörda personer om så behövs.
 3. Bolaget kommer inte att tolerera någon kränkande behandling mot Bolagets anställda. Om Bolaget, efter eget gottfinnande, anser att ditt beteende via telefon, chatt, e-post eller på annat sätt har varit kränkande eller nedsättande gentemot någon av Bolagets anställda, kan Bolaget, efter eget gottfinnande, avsluta ditt konto, konfiskera alla vinster och beslagta och ogiltigförklara hela kontosaldot.

XIV. Tvister

 1. Alla krav och/eller tvister som du har måste tas upp av dig via e-post till customersupport@instantgamesupport.cominom 14 (fjorton) arbetsdagar från den dag då problemet som ledde till sådan fordran och/eller tvist uppstod. E-postmeddelandet måste omfatta all relevant information och dokumentation som krävs för att utvärdera din fordran och/eller tvist. Bolagets kundtjänst granskar din fodran och/eller tvist och ger dig sitt beslut inom 14 (fjorton) arbetsdagar från att de mottagit din fordran eller tvisteärende. Om du inte instämmer med detta beslut kan du överklaga beslutet genom att skicka ett e-postmeddelande till customersupport@instantgamesupport.cominom 7 (sju) arbetsdagar från dagen för mottagandet av det överklagade beslutet, tillsammans med all relevant information och dokumentation. Överklaganden hanteras av supportansvarig och dennes beslut kommer att vara Bolagets slutliga beslut i ärendet.
 2. Om du inte instämmer med Bolagets slutliga beslut om din fordran och/eller tvist och vill bestrida det kan du (a) vid fall som rör ett agerande av Bolaget under dess maltesiska spellicens efter mottagandet av Bolagets slutgiltiga beslut skicka din fordran och/eller tvist till Maltas spelmyndighet på support.mga@mga.org.mt; (b) i fall som rör ett agerande av Bolaget under dess brittiska spellicens kan du efter mottagandet av Bolagets slutgiltiga beslut skicka din fordran och/eller tvist till Independent Betting Adjudication Service, på http://www.gamblingcommission.gov.uk/ADR-Blog/Approved/IBAS.aspx

XV. Diverse

 1. Dessa villkor och förhållandet mellan dig och oss skall regleras av och tolkas i enlighet med Maltas lagar, och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen av de behöriga domstolarna i Malta med avseende på eventuella tvister om giltighet, brott, tolkning, prestanda eller annat till följd av eller i samband med dessa villkor och förhållandet mellan dig och oss. En förutsättning är emellertid att ingenting i dessa villkor utesluter tillämpligheten av lagstiftningen i England i fråga om något som gäller för Bolagets licens från den brittiska spelkommissionen.
 2. Bolaget kan, när som helst, kvitta positivt saldo på ditt konto mot pengar som du är skyldig Bolaget.
 3. Bolaget kan överföra eller överlåta alla rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part. Utan undantag från ovanstående kan webbplatsen och/eller någon av tjänsterna skötas av tredje part. Du får inte på något sätt överföra, överlåta eller förplikta någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.
 4. Såvida inte annat uttryckligen anges i dessa villkor ska ingenting i dessa villkor: (i) tolkas som skapandet av en agentur, ett arrangemang, förtroendeförhållande eller något liknande förhållande mellan dig och oss; (ii) skapa eller tilldela några rättigheter eller fördelar för någon tredje part, och/eller (iii) ge dig någon säkerhetsränta på några tillgångar i Bolaget, inklusive (men inte begränsat till) belopp som finns på ditt konto.
 5. Vi kan skicka meddelanden med avseende på eller kopplade till dessa villkor i ett e-postmeddelande och/eller genom webbplatsen. Ett sådant meddelande skall anses mottaget av dig inom 24 timmar från det att det skickades till dig på ovannämnda sätt.
 6. Ingen underlåtenhet eller försening från vår sida att utöva någon rättighet, befogenhet eller gottgörelse därunder skall tolkas som ett avstående av dessa, inte heller ska något enskilt eller delvis utövande av en sådan rätt, förmåga eller gottgörelse utesluta något annat eller ytterligare utövande därav eller utövandet av någon annan rättighet, befogenhet eller gottgörelse.
 7. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms av en behörig domstol som ogenomförbar enligt gällande lag, ska sådan bestämmelse undantas från dessa villkor och resten av villkoren ska tolkas som om en sådan bestämmelse är utesluten och ska göras gällande i enlighet med dess villkor. I sådana fall ska dock dessa villkor tolkas så att de i största utsträckning överensstämmer med innebörden av och syftet med den uteslutna bestämmelsen och följa tillämplig lag i enlighet med vad som fastställts av en sådan behörig domstol.

XVI. Språkavvikelser

 1. Villkoren har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelsen av de översatta versionerna av användaravtalet och den engelska versionen skall innebörden av den engelska versionen äga företräde.

 

Version 1.1.7.7 - 22.03.18

Gäller tills vidare